TOP
防具>>ヨーロッパ-盾
画像 名称 LV 物防 魔防 耐久 回避 物特 魔特 買値 売値 編集者
カウス・アウストラリスシールド 1 2.0 3.2 41 10 4.7 7.5 495   [編集]
カウス・ボレリアスシールド 3 2.6 4.1 42   47 75     [編集]
アル・ナスルシールド 5 3.3 5.3 42   49 78     [編集]
アフロディーテシールド 8 4.4 7.1 44 10 5.2 8.3 1,750   [編集]
エロースシールド 10 5.3 8.4 44   54 86     [編集]
アルリシャシールド 13 6.6 10.6 46   57 91     [編集]
ポルックスシールド 16 8.2 13.1 47 10 6.1 9.7 8,500   [編集]
カストルシールド 18 9.3 14.8 48   63 101     [編集]
ディオスクロイシールド 21 11.1 17.7 49   67 107     [編集]
プリクソスシールド 24 13.0 20.9 50 10 7.1 11.4 34,500   [編集]
ヘレシールド 26 14.5 23.2 51   74 118     [編集]
アレスシールド 29 16.8 26.9 52   78 126     [編集]
ガニメーデシールド 32 19.4 31.0 53 10 8.3 13.3 83,500   [編集]
イーグルシールド 35 22.2 35.5 54   88 141     [編集]
オリンポスシールド 38 25.2 40.4 56   94 105     [編集]
レルネーシールド 42 29.8 47.7 57 10 10.2 16.2 194,500   [編集]
ヒュドラシールド 45 33.6 53.8 58   108 172     [編集]
ヘラクレスシールド 48 37.8 60.4 60   114 183     [編集]
キファ・アウストラリスシールド 52 43.9 70.3 61 10 12.4 19.8 383,000   [編集]
キファ・ボレリアスシールド 56 50.8 81.3 63   134 214     [編集]
アストレイアシールド 60 58.5 93.7 65   145 232     [編集]
スピカシールド 64 67.2 107.5 66 10 15.7 25.1 957,000   [編集]
ペルセポネシールド 68 76.9 123 68   170 272     [編集]
デメテルシールド 72 87.7 140.4 69   184 294     [編集]
パエトンシールド 76 99.8 159.8 71 10 19.9 31.8 2,245,000   [編集]
エリダヌスシールド 80 113.3 181.4 73   215 345     [編集]
アポロンシールド 85 132.4 211.9 75   238 380     [編集]
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

カウス・アウストラリスシールド

買値:495 売値:  入手: 

LV:1

物防:2.0

魔防:3.2

耐久:41

回避:10

物特:4.7

魔特:7.5


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:和菓子 [編集]

カウス・ボレリアスシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:3

物防:2.6

魔防:4.1

耐久:42

回避: 

物特:47

魔特:75


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

アル・ナスルシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:5

物防:3.3

魔防:5.3

耐久:42

回避: 

物特:49

魔特:78


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

アフロディーテシールド

買値:1,750 売値:  入手: 

LV:8

物防:4.4

魔防:7.1

耐久:44

回避:10

物特:5.2

魔特:8.3


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:和菓子 [編集]

エロースシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:10

物防:5.3

魔防:8.4

耐久:44

回避: 

物特:54

魔特:86


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

アルリシャシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:13

物防:6.6

魔防:10.6

耐久:46

回避: 

物特:57

魔特:91


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

ポルックスシールド

買値:8,500 売値:  入手: 

LV:16

物防:8.2

魔防:13.1

耐久:47

回避:10

物特:6.1

魔特:9.7


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:和菓子 [編集]

カストルシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:18

物防:9.3

魔防:14.8

耐久:48

回避: 

物特:63

魔特:101


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

ディオスクロイシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:21

物防:11.1

魔防:17.7

耐久:49

回避: 

物特:67

魔特:107


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

プリクソスシールド

買値:34,500 売値:  入手: 

LV:24

物防:13.0

魔防:20.9

耐久:50

回避:10

物特:7.1

魔特:11.4


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:和菓子 [編集]

ヘレシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:26

物防:14.5

魔防:23.2

耐久:51

回避: 

物特:74

魔特:118


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

アレスシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:29

物防:16.8

魔防:26.9

耐久:52

回避: 

物特:78

魔特:126


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

ガニメーデシールド

買値:83,500 売値:  入手: 

LV:32

物防:19.4

魔防:31.0

耐久:53

回避:10

物特:8.3

魔特:13.3


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:和菓子 [編集]

イーグルシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:35

物防:22.2

魔防:35.5

耐久:54

回避: 

物特:88

魔特:141


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

オリンポスシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:38

物防:25.2

魔防:40.4

耐久:56

回避: 

物特:94

魔特:105


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

レルネーシールド

買値:194,500 売値:  入手: 

LV:42

物防:29.8

魔防:47.7

耐久:57

回避:10

物特:10.2

魔特:16.2


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:和菓子 [編集]

ヒュドラシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:45

物防:33.6

魔防:53.8

耐久:58

回避: 

物特:108

魔特:172


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

ヘラクレスシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:48

物防:37.8

魔防:60.4

耐久:60

回避: 

物特:114

魔特:183


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

キファ・アウストラリスシールド

買値:383,000 売値:  入手: 

LV:52

物防:43.9

魔防:70.3

耐久:61

回避:10

物特:12.4

魔特:19.8


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:和菓子 [編集]

キファ・ボレリアスシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:56

物防:50.8

魔防:81.3

耐久:63

回避: 

物特:134

魔特:214


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

アストレイアシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:60

物防:58.5

魔防:93.7

耐久:65

回避: 

物特:145

魔特:232


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

スピカシールド

買値:957,000 売値:  入手: 

LV:64

物防:67.2

魔防:107.5

耐久:66

回避:10

物特:15.7

魔特:25.1


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:和菓子 [編集]

ペルセポネシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:68

物防:76.9

魔防:123

耐久:68

回避: 

物特:170

魔特:272


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

デメテルシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:72

物防:87.7

魔防:140.4

耐久:69

回避: 

物特:184

魔特:294


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

パエトンシールド

買値:2,245,000 売値:  入手: 

LV:76

物防:99.8

魔防:159.8

耐久:71

回避:10

物特:19.9

魔特:31.8


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:和菓子 [編集]

エリダヌスシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:80

物防:113.3

魔防:181.4

耐久:73

回避: 

物特:215

魔特:345


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]

アポロンシールド

買値:  売値:  入手: 

LV:85

物防:132.4

魔防:211.9

耐久:75

回避: 

物特:238

魔特:380


土元素個数: 

水元素個数: 

火元素個数: 

風元素個数: 

編集者:  [編集]
一つ前のページに戻る
このページのトップに戻る
[このページに新しい情報を追加] [一覧編集]

コメント欄

全て表示
コメント: